Изберете страница

По инициатива на факултетния студентски съвет и клуба по психология Педагогическият факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира участието на делегация от 19 студенти по психология в Международна научна конференция по повод 30 години специалност „Психология“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Пловдивският университет бе представен от ръководителя на Клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска, ръководителят на катедра „Психология“ доц. д-р Кирилка Тагарева и председателя на Факултетния студентски съвет Калина Кръстева, които поднесоха поздрав от името на декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова.

Доклади изнесоха доц. д-р Тагарева, студентите от трети курс Калина Кръстева, Стефка Качакова, Теодор Генов, Владимир Йовчев и от четвърти курс Кристина Димитрова, Димитър Илиев и Мартин Кръстев.