Изберете страница

Учебни разписания

Педагогически факултет

Учебно разписание ОКС бакалавър

Учебно разписание - редовно обучение - зимен семестър

Актьорство за драматичен театър

Предучилищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Начална училищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Предучилищна и начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс) – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Психология – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социални дейности – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Музика

Предучилищна педагогикаРазпределение по групи и фак № (1-ви курс) – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Педагогика на обучението по физическо възпитание – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Графичен дизайн с реклама

Учебно разписание - редовно обучение - летен семестър

Актьорство за драматичен театър

Предучилищна педагогика с чужд език – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Начална училищна педагогика с чужд език – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Начална училищна педагогика – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Предучилищна и начална училищна педагогика – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Психология

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Социални дейности

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Музика

Предучилищна педагогика – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Графичен дизайн с реклама

Учебно разписание - задочно обучение - летен семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика – График за провеждане на хоспитирането

Психология

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg