Изберете страница

Учебни разписания

Педагогически факултет

Учебно разписание ОКС бакалавър

Учебно разписание - редовно обучение - зимен семестър

Актьорство за драматичен театър

Предучилищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Начална училищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕТЕКУЩА ПРАКТИКА(IV КУРС)

Начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕТЕКУЩА ПРАКТИКА(IV КУРС)

Предучилищна и начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс) – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕТЕКУЩА ПРАКТИКА(IV КУРС)

Психология – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социални дейности – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Музика

Предучилищна педагогикаРазпределение по групи и фак № (1-ви курс) – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕТЕКУЩА ПРАКТИКА(IV КУРС)

Графичен дизайн с реклама

Учебно разписание ОКС магистър

Учебно разписание - летен семестър

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – СПЕЦИАЛИСТИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „АЛТЕРНАТИВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И НАЧАЛНАТА  УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „РЪКОВОДСТВО НА ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ”