Изберете страница

На 16 май 2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ се учреди клуб „Приобщаващо образование“.

Клубът е създаден по инициатива на деканското ръководство и преподаватели на Педагогическия факултет като доброволно обединение на студенти и докторанти, подкрепени от академичната колегия.

Учредяването на клуба бе уважено от деканското ръководство – проф. д–р Даниела Маркова – научен секретар по качество на обучението и от заместник-декана по учебна дейност и информационна среда доц. д-р Хилда Терлемезян. Присъстваха проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова в качеството на ментор на клуба, доц. д-р Иван Тричков, доц. д-р Ваня Сивакова, Амалия Урумова технически сътрудник на катедра „Педагогика и управление на образованието“ и студенти от всички курсове на специалност Специална педагогика.

Менторът на клуба проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова откри събитието и разясни нуждата от създаване на клуба, като и неговата значимост и перспективи. Доц. д-р Хилда Терлемезян и проф. д-р Даниела Маркова отправиха поздравления към учредителите и участниците на клуба и акцентираха на потенциала му да обогати образователния опит на студентите. Проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, доц. д-р Иван Тричков и доц. д-р Ваня Сивакова споделиха, че създаването на клуба е една прекрасна възможност за развитие на творческия потенциал на студентите и за сплотяване на тяхната общност.

На първото заседание на клуба се прие неговият устав, председател и членове на управителния съвет. За председател бе избрана Иванка Спасова – студентка от 2 курс на специалност „Специална педагогика“, която представи своята визия за бъдещи инициативи.

Клубът е отворен за студенти и докторанти от всички специалности на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, като за целта е необходимо само да се  попълни заявление.