Изберете страница

На 23 май 2022 година се проведе Учредително Общо събрание на клуб „Млад педагог“.
Клубът е създаден по идея на деканското ръководство на Педагогическия факултет като независимо, доброволно обединение на студенти и докторанти от Професионални направления Педагогика и Педагогика на обучението по… в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, подкрепени от академичната колегия.
Учредяването на клуба бе уважено от декана – проф. д–р Владимира Ангелова, от  заместник-декана по научноизследователска и проектна дейност и  международно сътрудничество доц. д-р Ани Епитропова и от проф. д-р Даниела Маркова – научен секретар по качество на обучението. Присъстваха и доц. д-р Елена Събева, доц.д-р Екатерина Чернева и доц. д-р Николинка Атанасова в качеството си на ментори на клуба.
Членовете на Управителния съвет на Инициативния комитет по учредяване на клуб „Млад педагог“ са докторантите Илица Даскалова и Кети Ангелова и студентите Марина Дочина, Деница Петрова, Йорданка Чилева, Златка Семизова и Кристина Попова.
Клубът има свои отличителни знаци: химн „Млад педагог“, създаден по фрагменти от „Фантастична симфония“ на Ектор Берлиоз, обработка на темата е на студента Димитър Попов с помощта на Емил Христов – Емо и Студио „Айляк“, а изпълнението е на Деница Петрова по текстове на Златка Семизова, лого, за изработването на което се проведе конкурс от декана на факултета и девиз: „Вдъхновени в мисията учител“.
Заседанието на 23.05.2022 се свика на основание чл.7, ал. 3 от Устава на клуба и се проведе с цел утвърждаване на Устава на клуб „Млад педагог“; приемане на годишна програма за дейността за 2022 г. и избор на членове на Управителния съвет.
Преди процесуалната част на събранието официалните гости отправиха своите пожелания за ползотворна работа на клуб „Млад педагог“ и готовността  да бъдат съпричастни към инициативите, които ще се организират оттук нататък. Всички се обединиха около идеята, че такава организация е една прекрасна възможност за допълнителна подкрепа и развитие на творческия и преподавателски потенциал на студентите.
На заседанието се докладваха основните положения на Устава като всички присъстващи се запознаха с възможността за членство в състава на Върховния орган на организацията. Годишната програма  за дейността се представи като рамков план, който е създаден така, че да даде възможност за включване на допълнителни дейности, които ще бъдат провокирани пряко от предложенията на студентите. Програмата е насочена към дейности по изпълнение на целите и подцелите на клуба, които допринасят за стимулиране на автономност, гъвкавост, мобилност, научно-изследователска дейност и социално ориентирани инициативи.
Участниците в събранието споделиха мнението, че създаването на Клуб „Млад педагог“ ще обедини усилията на студенти, докторанти и преподаватели в общото дело, насочено към търсене и създаване на академична среда, утвърждаваща субектната позиция на участниците в нея.
Всеки студент и докторант може да заяви участието си в Клуба, независимо от формата си на обучение, като попълни заявление и го изпрати на: club_pedagogy@uni-plovdiv.bg