Центърът за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти (Academia Iuventutis) https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1766/ организира събитие в ПУ “Паисий Хилендарски”, посветено на новозачислените докторанти, което ще се състои на 18 Март 2020 г. в аудитория № 6.

Предвидена е следната програма:
17:00 ч.:

  • ·      Приветствено слово от Ректорското ръководство на ПУ към новозачислените докторанти;
  • ·      Кратка информация за провежданите от Центъра дейности

17:30 ч. Лекция на проф. д.ф.н. Георги Каприев на тема: “Начало на европейската наука”
18:15 ч. Връчване на сертификатите на завършилите курсовете към Центъра до средата на месец март 2020.
18:30 ч. Коктейл (на чаша вино в двора на университета)

Всички млади учени, докторанти и постдокторанти са добре дошли на събитието.

Одобрил: Доц. д-р Хилда Терлемезян