Изберете страница
15. 10. 2018г. от 10.30ч. в 122 каб. (Нова сграда).
15. 10. 2018г. от 13.30ч. в 421 каб. (Нова сграда).
18. 10. 2018г. от 15.00ч. в 122 каб. (Нова сграда).
22. 10. 2018г. от 10.00ч. в 122 каб. (Нова сграда).
 
За подробна информация относно възможностите за провеждане на мобилностите и условията за кандидатстване разгледайте приложените файлове