Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

Доц. д-р Здравка Маринова Хвърката

Кабинет: стая 515

Телефон: 032/261-731

Email: hvarkata@uni-plovdiv.bg, zdravka.hvarkata@pfpu.bg

– Научни интереси – области: История на музиката, музикална теория, музикална естетика
– Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми: История на българската музика, Теория на музикалните елементи, Хармония, Хармония с аранжиране; Стилистични направления в изкуствата и в музиката, Музикални форми и жанрове
– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност: Алтернативи в образованието, Словото на младите – проект на фондация „Огънят на Орфей“, Иновативна образователна среда
– Членство в международни и български професионални съюзи и организации: Съюз на българските музикални и танцови дейци
– Художествено-творческа/спортна дейност: Участие чрез открит урок в инициативата на Министерството на труда и социалната политика през месец май 2013 г. „OpenEDU 2013 – Училище за живота“

Дисертации

2008 – Докторант на свободна подготовка в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, катедра „Пиано“ към ТКДФ, защитила дисертация на тема „Детския клавирен репертоар на Роберт Шуман. Стилистично-интерпретационни и педагогически проблеми“, 2010 – доктор по музикознание и музикално изкуство

Монографии

 2012 – Проблемът за екстатичното в творчеството на Димитър Ненов. 168 с.

Второ преработено издание, Пд. ISBN 978-954-92276-3-5,

2015 – Светската хорова музика на Добри Христов. Жанрове, тематика, проблеми. 234 с.

FastPrintBooks, 2015, ISBN 978-619-7034-62-2. 234 с.

Учебници и учебни помагала за студенти

2016 – Христоматия Българска музикална култура. FastPrintBooks, 2016, ISBN 978-619-7034-99-8

Статии

2016 – The Analysis of musical works and the overall Development of Musicians.

2015 – Specifics of musical thematism, harmonious language, polyphonic technique and form in the secular music of Dobri Hristov.

International journal of literature and arts. 2015, 3 (5-1); 55-61. Published online july, 2, 2015 (http://www sciencepublishinggroup.com/j/ijla) doi:10.11648/ j.ijla.s.2015030501.18 ISSN:2331-0553 (Print); ISSN:2331-057X (online)

2015 – Балетният подиум като театрална сцена. „Балетна музика в памет на Игор Стравински“ на Симеон Пиронков. Стилистични паралели. Жанрово-структурен модел. С., 2015, ISSN 1314-9261.

2014 – Жанрът като метафора. „Реквием за един неизвестен млад човек“ на Симеон Пиронков. – във: Академични пролетни четения. Национална среща на преподаватели по история на музиката и музикален фолклор в средните и висши учебни заведения и преподаватели по музика в средните общообразователни училища. 10-11 април 2014. С., 2014, ISSN 1314-9261.

2013 – Музиката и виденията на нощта: „Нощна музика“ на Симеон Пиронков. Музикални хоризонти 2013, № 9. ISSN 1310-0076.

2013 – Музика, способна да убива. Балада за голям оркестър на Димитър Ненов. – в: Димитър Ненов и Лазар Николов – аспекти на модерността в българската музика. Кръгла маса, организирана от АМТИИ съвместно със секция „Музиколози“ в СБК. Пловдив, 2013, ISBN 978-954-9455-90-8.

2012 – „Раченица“ Добри Христова. Одна из самых популярных хоровых песен композитора как эмблема болгарской идентичности. Казначеевские чтения 2012. Культура и научный поиск в новом мире. Новосибирск, 2012. ISBN 978-5-7241-0117-х.

Цитирания

2013 – Симеон Пиронков. Каталог на творчеството. С. 2013, ISBN 978-954-92200-8-7, с. 71.

2000 – сп. Българско музикознание, кн. 1, ISSN 0204-823Х, с.160.

Художествено-творчески дейности

2013 – Участие чрез открит урок в инициативата на Министерството на труда и социалната политика през месец май 2013 г. „OpenEDU 2013 – Училище за живота