Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

д-р Майя Константинова Бошева

Главен асистент

Кабинет: стая 509

Телефон: 032/261-735

Email: maya_bosheva@uni-plovdiv.bg

Преподавател по джаз и поп пеене в бакалавърски и магистърски програми.

Курсове и лекции в бакалавърски програми – Джаз и поп пеене; Микрофонна техника и дикция; Вокална постановка в поп пеенето; Технологичен модел на преподаване по поп пеене; Основни направления в миксирането на музика;
Курсове и лекции в магистърски програми – Музикално сценични изкуства; Дирижиране на вокално инструментални състави;
В периода 2010/2017г. Имаме над 85 концерта в различни градове в страната, над 70 награди от национални и международни конкурси, награди на публиката, специални награди на журито, участия в жури на национални и международни конкурси, реализация по специалността.
Имам издадени 14 научни статии в сп. „ Музикални хоризонти”, СУ „ Св. Климент Охридски”, СУ Стара Загора, Университетско издание ПУ „ Паисий Хилендарски”, СУ Пловдив.
През 2014г. защитих дисертационен труд на тема „ Система от технологии за постигане на правилна вокална постановка при джаз и поп изпълнители” и издадох научно пособие „ Практически курс по джаз и поп вокална постановка”.
Член съм на СУ Пловдив и Фунис.

Дисертации Дисертации  2014г. –  преподавател  в ПУ „ Паисий Хилендарски”, защитил дисертация на тема „ Система от технологии за постигане на правилна вокална постановка при джаз и поп изпълнители”, 2014г. – доктор МонографииУчебници и учебни помагала за студенти  2014г. – „ Практически курс по джаз и поп вокална постановка”, FastPrimBooks – Пловдив, ISBN:978-619-7034-38-7Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училищеСтатии2012г. –  Бошева, М., „ Преодоляване на класическа и народна постановка на пеене и пренасочване към постановка за изпълнение на поп музика”, Сборник „ Съвременното образование – стратегии, направления, ценности”, Университетско издателство „ Паисий Хилендарски”, Пловдивхоризонти”, бр. 8,2013г., ISSN 1310-0076
2013г.  –  Бошева, М. , „Особености при формиране на вокали и съгласни в поп пеенето”, Списание „Музикални хоризонти” ”, бр. 8, ISSN 1310-0076
2014г. –   Бошева М., „ Класическата музика в помощ на поп пеенето”, Списание „Музикални хоризонти, бр.8, 2014г.,ISSN 1310-0076
хоризонти”, бр. 8,2013г., ISSN 1310-00762014г. –  Бошева М., „ Овладяване на гласовия апарат за промяна на тембър, вибрато, нюанси и динамика”, Списание „Музикални хоризонти”, бр. 2, ISSN1310-0076
2015г. –   Бошева М., „ Вокално-постановъчни похвати в поп/джаз пеенето при работа с деца от начална училищна възраст”, Интердисциплинарен научен форум „ Образование, общество, личност”, 30 години Педагогически факултет ПУ „Паисий Хилендарски”, ISBN978-619-202-032-3

Доклади.2013г. – Бошева М., „Значение и роля на микрофонната техника при поп пеенето”,  Сборник от Четвърта национална конференция с международно участие „Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”, София, ISSN: 1314-4324
Сборник от Четвърта национална конференция с международно участие „Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”, София, 2013г, ISSN: 1314-4324
2013г. – Бошева М., „ Сравнителен анализ на вокалната постановка при класическо, народно и поп пеене”, Сборник от 23-та международна конференция на Съюза на учените – гр. Стара Загора „Предизвикателствата пред учените във връзка с новата програма за наука и иновации на ЕС „Хоризонт 2020”,   Издателство СУ-Стара Загора, Science & Technologies, Volume III, Number 8
2013г. –  Бошева М., „ Сценично поведение на студентите – бъдещи поп певци”, Сборник от Четвърта национална конференция с международно участие „Музикалнообразователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”, София, ISSN: 1314-4324
2014г. –  Бошева М., „Функции на разпяването при обучението на вокалните изпълнители от специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство”, Сборник от конференция „Дни на науката 2013г.”, Научни трудове на СУБ – Пловдив,ISSN 1311-9192
2015г. –  Бошева М., „Точната интонация като елемент на вокалното обучение”, Сборник „Образование, развитие, изкуство”, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”,  ISBN 978-619-202-077-42015г. –  Бошева М., „ Креативност в интерпретацията на произведения в жанра на популярната музика”, СУ Пловдив, серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том I, ISSN 1311-9400
2016г. –  Бошева М., „ Твърда атака на звукообразуване в пеенето и риска от използването й за гласовия апарат” ,СУ Пловдив, Научна сесия, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том II,  ISSN 1311-9400
2016г. – Бошева М., „Вибратото като компонент на музикално-художествената изразност в поп пеенето”, Университетско издателство ПУ „ Паисий Хилендарски”, Иновации и компетентности в образованието, Сборник с доклади от интердисциплинарна научна конференция  2016г. –  Бошева М., „Аподжото като компонент на гласовата постановка при поп пеене”, Научна сесия „ Дни на науката 2016” СУ Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том III, ISNN 1311-9400, ISSN 2534-9368 ( On line)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания2 рецензии от: проф. Елена Стоянова и доц. Веселин Койчев3 становища: от доц. Таня Бурдева, доц. Людмил Петков и доц. Етиен Леви
ЦитиранияХудожествено-творчески дейности
2010г–Участие в концерт по случай една година от създаване на „Рител парк”(търговски комплекс)-Пловдив.- Благотворителен концерт за деца с увреждания с филхармония Пазарджик и Митко Щерев – Участие в конкурса „Нова вълна’ и излъчване по БНТ-Теодор Батуров– Заключителен концерт на майсторски клас на Наташа Миркович – Музикален поздрав към финалистите на конкурса „Млади таланти” между домовете за сираци, концертна зала, Пловдив – Участие в програмата на Ротари клуб Пазарджик – Участие на Теодор Батуров в „Ден на Европа и победата”, излъчено по БНТ от площад „Ал. Невски”, София-Концерт на ПУ „Паисий Хилендарски” в Пловдив.-Концерт по случай празника на Брациго – Участие и I, II награда в Международен конкурс „Нота по нота” Пасарджик – Награда на журито на Лиляна Пенчева от Межд конкурс „Нота по нота”, Пазарджик. -Откриване на театралния фестивал-Пазарджик.-Откриване на учебната година.
2011г– Музикален поздрав към Младежки дом Пазарджик по случай юбилей „10 години естрадно пеене”-Концерт в Кърджали.-Откриване на театрален фестивал в град Пазарджик.-Концерт в Казанлък.-Концерт в Котел.–Концерт  в СОУ „Брегов”, Пазарджик.-Концертно участие в Благотворителен концерт за деца с увреждания, Пазарджик-Спортна зала.-Концерт в Широка лъка.-Концерт в СОУ „Свети Седмочисленици”-Пловдив.-Концерт в СОУ „Черноризец Храбър”-Пловдив.-Концерт в Кюстендил. – Откриване на Межд. Конкурс „Нота по нота”, Пазарджик –Участие в конкурс „Евровизия’, община Марица – Участие в промоция на Биологически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски”-Новогодишен концерт в читалище „Отец Паисий”-Самоков, за учениците от СОУ „К. Фотинов” -2 концерта-Новогодишен концерт в читалище „Отец Паисий”-Самоков, за учениците от СОУ „Отец Паисий”-Новогодишен концерт за „Дом за Възрастни хора Кръстевич”-Пазарджик.- Поздравителен концерт по случай промоция на Педагогическия факултет на ПУ”Паисий Хилендарски”-Промоция на Физически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
2012г.-Концерт в гр.Димитровград – Участие в предаване на Пловдивска обществена телевизия – Промоция на Математически факултет към ПУ-Концерт в гр.Перник.-Тържествено посрещане на руска делегация в с.Старосел.-Концерт в гр. Стара Загора-Благотворителен концерт в с.Ивайло,област Пазарджик– Участие в програма на Пловдивска обществена телевизия – Участие в програма на фондация ‘Огънят на Орфей” – Участие в програма в Художествена галерия, Пазарджик – Откриване на конкурса „Нота по нота”, Пазарджик–Концерт по случай 24.05.в гр.Пловдив-Откриване на учебната година. – Юбилей на „Дом за възрастни хора”, Пазарджик
2013г. 1. Промоция на Педагогически факултет-ръководител 2. Промоция на Математически факултет-ръководител 3. Конкурс на изкуствата  в Асеновград-2 награда-ръководител 4. Участие в конкурса „ Музите”-Созопол-3награда-ръководител 5. Юбилеен концерт на „ Дом за възрастни хора”, Пазарджик-ръководител 6. Коледен концерт-ръководител 7.Участие в концерт в ДНА Пловдив-Празник на сухопътните войски на БА 8. Благотворителен Коледен концерт към община Пловдив 9. Участие в концертна програма във гр. Велинград-Военен санаториум 2014г. 1.Развитие на художествената култура на ученици и студенти-член 2.Проект на фондация „ Огънят на Орфей” Младежка академия  „Творчески искри”-експерт по пеене 3.Участие в концерт на община Пловдив- Вечер на световните хитове 4. Участие в съвместна концертна програма на фондация „ Огънят на Орфей” и „ Нова музика” 5. Участие във фестивал на изкуствата-община Пловдив 6. Концерт-промоция в гр. Бургас, СОУ „ Димчо Дебелянов” и СОУ „ Добри Чинтулов” 2015г. 1.Творчески семинар „ Словото на младите”-музикален експерт 2. Участие в Национален конкурс на изкуствата н фондация „ Огънят на Орфей”-2 награда 3. Участие във Великденски концерт на община Пловдив 4. Концерт-промоция в Музикално училище, гр. Плевен 5. Концерт-промоция в у-ще „ Кирил и Методий”, гр. Пловдив 6. Участие в концерт по случаи „ Ден на детето”, Нова сграда ПУ 7 Участие в Юбилеен концерт на ф-ма „ Аквасорт”, София 8. Коледен концерт, Нова сграда ПУ 9. Юбилеен концерт за Едит Пиаф, Нова сграда ПУ  7. Концерт-промоция в гр. Варна, „ Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства” и „ Национално училище по изкуствата” НУИ 8. Концерт-промоция в гр. Добрич, у-ще „ Климент Охридски” 9. Концерт на катедра „ Музика”, ПУ-Нова сграда
2016г.1. Участие в програмата на Пловдивска Обществена телевизия2. Промоция на педагогически факултет3. Концерт-промоция в гр. Стара Загора4. Концерт-промоция в гр. Котел5. Концерт-промоция в гр. Шумен6. Концерт-промоция в гр. Варна7. Участие в Юбилеен концерт на у-ще „Пейо Яворов”, Пловдив8. Участие в Юбилеен концерт на дуо „ Фантазия”, гр. Троян9. Участие в музикална програма „ Вечер на Хелоуин”, гр. Пазарджик 10. Концерт-промоция в гр. Казанлък11. Концерт-промоция в гр. Кърджали

2017г.1. Великденски концерт, зала „ Аполон” ПУ, нова сграда2. Промо ция на Педагогически факултет3. Концерт в гр. Троян4. Участие в юбилеен концерт в гр. Асеновград5. Участие в програма на Пловдивска обществена телевизия

Пример:
Публикации на проф. д-р Благомир Кирилов ПапазовФакултет: Педагогически факултетКатедра: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКАТелефон: 054/830365/вътр. 130Email: b.papazov@abv.bg, b.papazov@shu.bg
Дисертации1995г. – Аспирант в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Педагогика на изкуствата”, защитил дисертация на тема “Роля и значение на изобразителната дейност “моделиране в кръгло” в началното училище”, 1995 – доктор по педагогика
Монографии2015г. – Изкуството. Теоретични аспекти, 323 стр., Второ преработено издание, “Fast Print Books”, Пд. 2015, ISBN 978-619-7034-65-3,2015г. – Художествено обучение чрез изобразително изкуство, 199 стр. издателство “Fast Print Books”, Пловдив, 2015, ISBN: 978-619-7034-66-02013г. – ИЗКУСТВОТО – Теоретични аспекти, 320 стр., 2013, Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, 2013, ISBN 978-954-577-678-6,
Учебници и учебни помагала за студенти2014г. – Изобразително изкуство, учебник, 220 стр., издателство “Фабер”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-619-00-0026-62014г. – Папазов, Бл., “Методика на обучението по изобразително изкуство”, модул – дистанционно обучение, ШУ, “Епископ К. Преславски” 20142017г. – Папазов, Бл., “Изобразително изкуство. Методика и практика”, “”FastPrintBooks””, Пд., 212 стр., 2017, ISBN 978-619-732-47-8.

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище
2016г. – Папазов, Бл. и кол.,”Изобразително изкуство за първи клас” издателство “Бит и техника”, Варна, 2016, ISBN 978-954-9412-60-4,печат – “Хеликс прес”, Варна2016г. – Папазов, Бл. и кол.,”Книга за учителя по изобразително изкуство“ (първи клас) издателство “Бит и техника”, Варна, 2016, ISBN 978-954-9412-60-5, печат – “Хеликс прес”, Варнa2016г. – Папазов, Бл. и кол.,”Изобразително изкуство за първи клас”, CD, издателство “Бит и техника” , Варна, 2016,
Статии2017г. – 2017 – Papazov, Bl., “On the esthetic value of works of art” to “Journal of Subject Didactics”, Beograd, Syrbia. http://aes.bio.bg.ac.rs/index.php/JSD/author/submission/186, ISSN – 2466 – 4596
2016г. – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНАТА „МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”, Пътуващ семинар “Иновации в образованието” – “Флоренция”, 2016
2016г. – Папазов, Бл., “Изобразителното изкуство и изобразителната дейност като арттерапия” в “Годишник на ШУ “Епископ К. Преславски”, том XX D, с.89-92, ISSN 1314-6769, Университетско издателство, Шумен, 2016.
2015г. – Papazov, Bl., ON THE ISSUE OF CHILDREN’S ART EXPRESSIVENESS IN FINE ARTS ACTIVITIES //International Internet platform for conceptual art forms “Urban shortcut”, 2015. http://urbanshortcut.eu/childrens_art_publication_en.html http://urbanshortcut.eu/childrens_art_publication.html КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ДЕТСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ ПРИ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ- Международна платформа за концептуални форми на изкуство “Urban shortcut”, 2015
2015г. – Папазов, Бл., “Чужденци – видни художници и преподаватели у нас в годините след Освобождението през 1878 г.”, Пътуващ семинар “Иновации в образованието” – “Одрин, Чешме, Хиос”, 2015
2015г. – Папазов, Бл., “Съвременното обучение по изобразително изкуство-проблеми и перспективи”. Годишник на ШУ, том XIX D, с., 43-48, ISSN 1314-6769, УИ, Шумен. 2015
2015г. – Papazov, Bl., PARTICIPATION OF SERBIAN TEACHERS IN THE EDUCATIONAL WORK IN BULGARIA IN THE 19TH CENTURY . Сб. „ART AND THEORY”, s. 56-63, Volume I • Number 2 • November 2015, Beograd, Serbia , UDK 7.01(082) ISSN 2406-2162
Доклади2015г. – Международна научна конференция – „Изкуство и живот”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 16-17 X, 2015 Папазов, Бл., “СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОФИЛИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА У НАС”
2014г. – Участие в Национална кръгла маса на тема “Ролята и ефективността на профилираните училища по изкуствата за създаване на кадри и формиране на културна среда в страната” – Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски”, Варна, 2014
2003г. – Съвременната скулптура и мястото й в обучението по изобразително изкуство в средното училище, конференция с международно участие – “Изкуство и педагогика”, СУ, С., 2003
Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания2017г. – Рецензия на трудове на доц. д-р Димитър Илиев Балкански за заемане на академичната длъжност „професор” в ШУ „Епископ К. Преславски” по: Научна област 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство), обявен в Държавен вестник от 29.12.2016 г. (бр № 104).
2017г. – Рецензия – „РОЛЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО В МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ”на Вяра Георгиева Гунева- Георгиева, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в: Научна област 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство”, към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика“.
2017г. – Рецензия на дисертационен труд на тема „Развитие на творческите способности на подрастващите при рисуването на пленер“ на Илиян Маринов Христов, кандидат в обявения конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в: Научна област 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство, към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика“.
Цитирания2017г. – Папазов, Бл., Изобразително изкуство – методически постановки, издателство “Фабер”, Велико Търново, 2014, цитирано в: “Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство”, с. 56, 57, 58, Анастасия Тонкова-Шрьотле, В. Търново, 2017
2017г. – Папазов, Бл., Художественото обучение чрез изобразително изкуство “Fastprint books”, Пловдив, 2015, цитирано в: “Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство”, с. 44, 49, Анастасия Тонкова-Шрьотле, В. Търново, 2017
2016г. – Папазов, Бл., ., Изобразително изкуство – методически постановки, Велико Търново, Фабер, 2014, Цитирано в: монография – “Детската рисунка като феномен на културата” с. 120, 121, 122. издателство “Екслибрис студио”, Велико Търново, 2016. Автор – доц. дпн М. Мойнова
2016г. – Папазов, Бл., Изобразително изкуство – методически постановки, издателство “Фабер”, Велико Търново, 2010,цитирано в: “Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6 годишните деца чрез изобразителната дейност рисуване”, с. 102, Стефан Гостилов, В. Търново 2016
2016г. – Папазов, Бл.,Изкуството. Теоретични аспекти, 2015, Пд, Цитирано в: “Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6 годишните деца чрез изобразителната дейност рисуване”, с. 35, Стефан Гостилов, В. Търново 2016
Художествено-творчески дейности2017г. – 2017 – ХГ “Е. Карамихайлова” Шумен, Изложба “Зимен салон”2017г. – 2017 – ХГ “Е. Карамихайлова” Шумен, Изложба “Пролетен салон”2017г. – 2017 – Изложба Студенти & Преподаватели – “Художествена Галерия”, гр. Добрич2017г. – 2017 – Изложба Студенти & Преподаватели – Художествена Галерия “Никола Маринов”, Търговище2016г. – 2016 – Папазов, Бл., участие в изложба на Ателиета – “СБХ” в ХГ “Е. Карамихайлова” – Шумен, 20162016г. – 2016 – Изложба Студенти & Преподаватели – Художествена Галерия гр. Разград,2016г. – 2016 – Папазов, Бл., участие в Национална изложба на художници – педагози – ХГ – В. Търново, 2016