Изберете страница

Психология

Педагогически факултет

Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев 

Кабинет: стая 112

Телефон: 032/261-708

Email: ianakiev@uni-plovdiv.bg, youri.ianakiev@pfpu.bg

Доцент Юрий Янакиев работи в областта на социалната психология, клиничната психология и невропсихологията. Защитава магистърска степен (2000г.) и докторат (2006г.) с почетно отличие (summa cum laude) в Университета в гр. По, към Академията в гр. Бордо, Франция. От 2009г. работи като преподавател в катедра „Психология“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Хабилитира се по „Социална психология“ през 2015г.

 • Ръководител катедра „Педагогика и психология“ към Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (от 2021г.)
 • Ръководител на магистърските програми „Психология на управлението“ и „Училищна психология“
 • Директор на Университетския център за доброволци (от 2011г.)
 • Заместник-декан (2015-2019г.) и научен секретар (2012-2015г.) на Педагогическия факултет
 • Главен редактор на списание „Психология на развитието“
 • Секретар на секция „Социална, политическа и етно-психология“ към Дружеството на психолозите в Република България

Преподава като гост лектор в редица университети в Испания, Франция и Полша. Автор на 6 монографии, 6 учебника и помагала и на над 60 публикации в български и международни издания, част от които реферирани и индексирани. Води лекции по дисциплините „Социална психология“, „Стрес и психично здраве“, „Психолингвистика“, „Мотивация и поведение“, „Невронауки в психологията“, „Устойчивост“, „Психология на креативността“, част от които на български, английски и френски език. Член е на Американската асоциация по психология, Дружество на психолозите в България и Съюза на учените в България. Участва в национални и международни проекти и изследвания, най-значими сред които:

 • NEST – Novice Educator Support and Training – №626151-EPP-1-2020-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY ‘Erasmus+’ – Key scientific expert
 • Teacher Resilience (2021-2022) – №2020-1-BG-KA226-SCH-094958, ‘Erasmus+’ – Key scientific expert
 • TRAINLEAD: training programme for future school leaders. (2016-2019) №2016-1-BG01-KA201-023640 ‘Erasmus+’ – Key scientific expert
 • FIRST: a flexible interactive reading support tool. (2011-2014) Grant agreement no: 287607. Category of staff: Representative of the Inclusion Board for designing and implementing experiments
 • Q4S: Quatrain for Students. (2009-2011г.)- UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 – Education and Culture DG – UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285. Category of staff: Researcher

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg