Изберете страница

Галерия

Педагогически факултет

ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 618615-EPP-1-2020-1-UKEPPKA2-CBHEJP DIVERSASIA

В периода 02 януари – 8 януари 2024 година в град Бубанешвар /Индия/ се проведе финална среща по проект 618615-EPP-1-2020-1-UKEPPKA2-CBHEJP DiversAsia – Приемане на разнообразието в АЗИЯ чрез усвояване на Приобщаващи отворени практики, на която от Педагогически факултет присъстваха проф. д.п.н. Дора Левтерова – Гаджалова, проф. д-р Кирилка Тагарева, доц. д-р Митко Шошев. Презентацията на екипа от Пловдивски университет бе на тема: „Перспективи за приобщаващото образование“.

На финалната среща взеха участие партньорите от Университета Нотингам Трент – Великобритания, Индийски Технологичен Институт Bhubaneswar; Технологичен институт Vellore – Индия, Университет Trust-Vit – Бангладеш; Бангладешски Университет по Инженерство и Технологии; Университет Jahangirnagar – Индия; Университет Gazi – Турция; Латвийски университет – Латвия; SoftQNR – Сърбия;
НАРХУ – България; PhoenixKM BVBA – Белгия.

Като фокусно събитие на финалната конференция бе подписването на Меморандум за сътрудничество. Меморандумът за сътрудничество беше подписан на 5 януари 2024 година от проф. д-р Румен Младенов – Ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“  и проф. Шрипад Кармалкар – Ректор на Индийския институт по технологии /IIT Bhubaneswar – Индия/. При подписване на Меморандума, Ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ бе придружаван от заместник-ректорите: проф. д-р Теменужка Йовчева и проф. д-р Пламен Стоянов.