Изберете страница

Mind the Mind – Обучението по психопатология

На 25 и 26. 11 (събота и неделя) се проведе първият тренинг за нашите доброволци от гр. Пловдив – обучение по психопатология, с водещ Светослав Атмаджов. По време на двудневното обучение успяхме да изградим клиничната рамка на психичните разстройства и заболявания,...

Соник Старт

След получената официална покана за участие в отпразнуването на рождения ден на Соник Старт, Клубът по Психология ефективно разпространи информацията до всички факултети, привличайки доброволци от различни области на знание. Студенти от разнообразни специалности като:...

Отчет за дейността на клуба на психолога през академичната 2022 – 2023

През изминалата академичната година (2022/2023) Клубът по психология кипеше от активност и неспирен ентусиазъм! Ангажиментът на Клуба за насърчаване на психологическата общност беше очевиден чрез редовни срещи и сесии за свързване, където студентите имаха възможност...

Посещение на Клуба във Варна

Под ръководството на проф. д.пс.н. Майяна Митевска в периода 29 юни – 1 юли група от студенти от Клуба по психология посети Висшето Военноморско училище и се запозна с психологическите тренажори и лаборатории там. Участва също така в XXII Международна...

Психотелесна терапия с Мадлен Алгафари

На 03.05.2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и ментора на клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска се проведе...

Участие на студенти от специалност Психология в научна конференция

По инициатива на факултетния студентски съвет и клуба по психология Педагогическият факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира участието на делегация от 19 студенти по психология в Международна научна конференция по повод 30 години специалност...