Среща-разговор на тема: За менторството и психологията

На 23.02.23 г. „Клуб по психология“ към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски проведе присъствена среща-разговор За менторството и психологията с гост д-р Ивана Вълчинова. На срещата се разгледа менторството като психологически подход и ползите от него,...

Среща-разговор на тема: „Ефикасно управление на времето“

На 12.01.2023 г. от 11.00 часа Педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология бе домакин на среща-разговор с д-р Цветелина Панчелиева на тема: Ефикасно управление на времето“. На срещата, която се състоя...

Среща-разговор на тема „Криминалната психология – история, специфика, реализация“ с гост криминалният психолог Тодор Тодоров

На 13.12.2022 г. от 11.00 часа Педагогическият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициативата на Клуба на психолога бе домакин на среща-разговор с Тодор Тодоров на тема „Криминалната психология – история, специфика, реализация“. Първа аула на...

Обсъждане на професиите на бъдещето през призмата на психологията и програмирането

На 08.11.2022 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с д-р Паулина Цветкова на тема „Психология и програмиране – професии на бъдещето“. Паулина Цветкова е доктор по психология от Пловдивски...

СРЕЩА-РАЗГОВОР НА ТЕМА „ПСИХОЛОГИЯ В КИНОТО – АВТОР, ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЗРИТЕЛ“

На 18.10.2022 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе първата за новата учебна година среща-разговор с д-р Красимир Стоичков на тема „Психология в киното – автор, произведение, зрител“. След завършването...

Дискусионен форум на тема “Новото нормално – влиянието на пандемията върху практическите аспекти на психологията“.

На 30 май 2022 г. Клубът по психология към Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” организира дискусионен форум на тема “Новото нормално – влиянието на пандемията върху практическите аспекти на психологията“. Събитието се проведе на живо в 122...