Изберете страница

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА АТЕЛИЕ “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”

Специалност “Актьорство за драматичен театър” стартира от м. март 2022 г. постоянно действаща лаборатория на зрелището – Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”. Ателието се води от доц. д-р Валерий Пърликов, преподавател в Педагогически факултет на Пловдивския университет,...

YouTube канал на Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”

Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ” на специалност “Актьорство за драматичен театър” към Педагогическия факултет на Пловдивския университет, катедра “Естетическо възпитание”, стартира свой видео канал. Запис от представяне на принципа...

Представяне на принципа “СИМУЛМОРТ” за Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”

Доц. д-р Валерий Пърликов, Явор Костов-Йондин и Анета Янкова-Пърликова представят принципа “СИМУЛМОРТ” на 18.03.2023 г. от 11.30 ч. за участниците в Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”. Можете да се включите от  https://join.skype.com/z4k6D2bVClkC...

Ателие „СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ“

Специалност “Актьорство за драматичен театър” стартира лаборатория на зрелището – Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”. Ателието ще бъде водено от доц. д-р Валерий Пърликов, преподавател в Педагогически факултет на Пловдивския университет,...