Изберете страница

Приобщаващото образование в условията на дигитална трансформация на образованието

На 05 април 2024 г. Педагогическият факултет и клубът по Приобщаващо образование станаха домакини на събитие под наслов „Приобщаващото образование в условията на дигитална трансформация на образованието“. Гост-лектор на събитието бе д.ик.н Янка Такева – председател на...

Клуб Приобщаващо образование на форума “Лидерите правят разлика”

На 27.03.2024 се проведе майсторски клас ,, Лидерите правят разлика” организиран от World Education Forum и Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски”.По време на събитието се...

Участие на студенти от клуб по Приобщаващо образование в конференция ” Социално-емоционално обучение в квалификацията на учители”

На 26-28 ноември 2023г. се проведе Конференцията по социално-емоционално обучение под патронажа на Министъра на образованието и науката – проф. д-р Галин Цоков , Ректора на Пловдивския университет – проф. д-р Румен Младенов. Конференцията бе организирана...

Учредяване на клуб по Приобщаващо образование

На 16 май 2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ се учреди клуб „Приобщаващо образование“. Клубът е създаден по инициатива на деканското ръководство и преподаватели на Педагогическия факултет като доброволно обединение на...