На валоризационната конференция на тема: „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+ – Changing lives, Opening minds“ бе награден проект „Training of teachers an inclusive ambassadors“ с ръководител проф. д.п.н. Дора Левтерова. Наградата бе връчена от Изпълнителния Директор на Център за развитие на човешките ресурси – Петьо Кънев.

Одобрил: Проф. д-р Владимира Ангелова