Изберете страница

На 09.05.2018 г. от 13:15 часа в 405 зала за  електронно обучение на Педагогическия факултет ще се осъществи  уебинар представящ методиката на обучението по английски език в предучилищна възраст в езикова школа Anglia school https://www.anglia-school.info/bg/contact и Keith Kelly на тема: Transportation lesson. Уебинарът ще включва и он-лайн хоспитиране в няколко части. Кийт Кели ще присъства в залата за кратки дискусии по елементите на занятието. Уебинарът е насочен към ранното чуждоезиково обучение и ще представи системата на работа за усвояване на дадена тематична единица, прилагаща се в Англия скул, гр. Пловдив.

В рамките на един час ще наблюдаваме и ще дискутираме по следните опорни моменти:

  • Welcoming the children – Hеllo song; Rhyme and other sub activities connected with the topic;
  • Circle time- introduction to the topic, games;
  • Dancing time;
  • Science – sorting vehicles by transportation mode;
  • Worksheet – transportation sorting;
  • Mathematics – counting and parking cars;
  • Story time – “Bob’s BUS”;
  • Wheels on the Bus song;
  • Arts and crafts – Transportation collage.

След приключване на официалното он-лайн хоспитиране и дискусиите в залата, Кийт Кели ще сподели своя опит за проблемите и организацията на занятията по английски език за деца от предучилищна възраст в Англия скул, гр. Пловдив.