Изберете страница

Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ” на специалност “Актьорство за драматичен театър” към Педагогическия факултет на Пловдивския университет, катедра “Естетическо възпитание”, стартира свой видео канал.

Запис от представяне на принципа “СИМУЛМОРТ” за Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ” с участието на доц. д-р Валерий Пърликов, Явор Костов-Йондин и Анета Янкова-Пърликова, състоял се на 18.03.2023 г., можете да чуете тук.