Катедра Психология

Педагогически факултет

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева

Ръководител катедра

Кабинет: стая 214

Телефон: 032/261-712

Email: tagareva_k_s@uni-plovdiv.bg

Проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов


Кабинет
: стая 114

Телефон: 032/261-705

Email: rumenstamatov@abv.bg

Проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев

гост – преподавател

Кабинет

Телефон

Email: veselin_vasilev@abv.bg

Проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска

гост – преподавател

Кабинет:

Телефон:

Email: majana@abv.bg

Доц. д-р Пламен Ангелов Цоков

Кабинет: стая 213

Телефон: 032/261-717

Email: Plamen_Tzokov@abv.bg

Доц. д-р Ирена Иванова Левкова


Кабинет
: стая 118

Телефон: 032/261-703

Email: i_levkova@abv.bg

Доц. д-р Светлана Николова Сарийска


Кабинет
: стая 114

Телефон: 032/261-705

Email:  ety7@abv.bg

Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев


Кабинет
: стая 112

Телефон: 032/261-708

Emailyouri.ianakiev@gmail.com; ianakiev@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Гергана Василева Славчева


Кабинет
: стая 213

Телефон: 032/261-717

Email: slavcheva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Златомира Георгиева Костова


Кабинет
: стая 318

Телефон: 032/261-819

Email: zlatomirabg@abv.bg

Ас. д-р Венелина Стоева


Кабинет
: стая 118

Телефон: 032/261-703

Email: venelinas@abv.bg

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg