Клуб по психология

Педагогически факултет

КЛУБЪТ ПО ПСИХОЛОГИЯ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕДЕ СРЕЩА-РАЗГОВОР С ДОЦ. Д-Р ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ НА ТЕМА: НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВОЙНИ

На 01.02.2022 г. в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с доц. д-р Цветлин Йовчев на тема „Някои психологически аспекти на Информационните войни“.Срещата се проведе...

повече информация

Среща-разговор с проф. д-р Маргарита Бакрачева на тема „ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ“

На 11.01.2022 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с проф. д-р Маргарита Бакрачева на тема „ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ“. Срещата се проведе...

повече информация

КЛУБЪТ ПО ПСИХОЛОГИЯ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕДЕ СРЕЩА-РАЗГОВОР С Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

На 14.12.2021 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща разговор д-р Емилия Лазарова на тема „Компетентности, образование, управление“. Срещата се проведе синхронно в електронна среда от разстояние....

повече информация

Учредяване на управителен съвет на “Клуб по психология”

На 19.11.21 г. се учреди първият в историята на Пловдивския университет “КЛУБ ПО ПСИХОЛОГИЯ”. Топли приветствени думи към студентите отправи декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова, инициатор за създаването на КЛУБА. Събитието беше открито и...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg