Изберете страница

Магистърски програми

Обучението по всички магистърски програми в Педагогическия факултет – и в редовна, и в задочна форма на обучение се осъществява единствено в събота и неделя. 

Документи за кандидатстване се приемат от 09.09.2024 г. до 20.09.2024 г. и от 24.09.2024 г. до 27.09.2024 г. вкл. (от 9,30 ч. до 12,30 и от 13,30 до 15,30 ч. – в работни дни) в стая 217 (Нова сграда, бул. „България“ 236 – Педагогически корпус), тел. 032/261 701.