Новини

Педагогически факултет

Прием на документи по проект на МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”.

  Съобщение относно проект „Студентски практики“ – фаза 2” Стартира приемът на документи по проект на МОН - BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”. За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички...

повече информация

Информация, свързана с организацията на учебния процес на студентите от ОКС „бакалавър“ – задочно обучение през втория семестър на 2020-2021 година

Уважаеми колеги и студенти на Педагогическия факултет, Предвид продължаващата тревожна епидемична обстановка в страната учебните занятия през летния семестър на академичната 2020 – 2021 г. отново ще се проведат синхронно в електронна среда от разстояние. Това решение...

повече информация

Първа ректорска стипендия Студент на годината на ПУ „Паисий Хилендарски“

За първи път в 60-годишната история на пловдивската Алма матер се учредява ректорска стипендия „Студент на годината на ПУ „Паисий Хилендарски“. Стипендията е лично дарение на ректора на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов и е в размер на една ректорска...

повече информация

Информация относно заявленията за подготовка на дипломни работи

Информация относно заявленията за подготовка на дипломни работи Уважаеми студенти,             Срокът за подаване на заявления за подготовка на дипломни работи е: за ОКС „Бакалавър“ – задочна форма на обучение - 25.01.2021г. за ОКС „Бакалавър“ – редовна форма на...

повече информация

Информация по отношение на формата на обучение през зимния семестър на академичната 2020 – 2021 година

Уважаеми преподаватели и студенти на Педагогическия факултет, Предвид тежката епидемиологична обстановка в страната и липсата на светла перспектива по отношение на ръста на заболеваемост от Ковид-19 деканското ръководство на факултета реши обучението на всички...

повече информация

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОМЯНА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Уважаеми преподаватели и студенти, На базата на Заповед РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването се „преустановява присъственият учебен процес във висшите учебни заведения“ за периода от 29.10.2020 г до 12.11.2020 г. Обучението през тези две седмици...

повече информация

Обучителни курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти от всички факултети на ПУ

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis предлага безплатни обучителни курсове 2-ри кръг (2020 - 2021 г.) за млади учени, докторанти и постдокторанти от всички факултети на ПУ "Паисий Хилендарски". Информация за...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg