Новини

Педагогически факултет

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е необходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.   След вход в системата е-портал, в менюто Индивидуален план е създаден формуляр за попълване на преподавателска заетост и...

повече информация

Среща-разговор на тема: Някои психологически аспекти на Информационните войни

Клубът по психология към Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира среща-разговор на тема: Някои психологически аспекти на Информационните войни Бойните действия в съвременните информационни войни се водят в три основни области:...

повече информация

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „МАГИСТЪР“ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г.

Уважаеми колеги, уважаеми студенти на Педагогическия факултет, На основание на Заповед № 33 – 6031 от 30.11.2021 г.  на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 18.01.2021 Факултетният съвет на Педагогическия факултет взе следните решения: Обучението на студентите от ОКС...

повече информация

Съобщение за получаване на сборници и сертификати

УВАЖАЕМИ, УЧАСТНИЦИ В ДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ, Сборниците с доклади и сертификатите за участие са готови. Можете да ги получите от г-жа Невена Стоянова в кабинет 415, етаж 4, в сградата на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, от 24.01.2022 г. до...

повече информация

Подаване на заявление за разработване на дипломна работа

Уважаеми студенти, Всички желаещи да разработват дипломни работи е необходимо да подадат заявление до Декана на Педагогическия факултет в срок до 11.03.2022 г. В заявлението, което може да се изтегли от тук , трябва да е уточнена темата на научното изследване и то да...

повече информация

На вниманието на студентите, преподавателите и служителите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

За ваше улеснение от 04.01.2022 г. до 31.03.2022 г. в медицинския пункт в Южния двор на Ректората, в часови диапазон 08:00 ч. - 14:00 ч., ще имате възможност да направите бързи антигенни тестове за наличие на SARS-CoV-2 (цена 13.50 лв.). Осигурена е и възможност за...

повече информация

Разговор с д-р Бенджамин Кастър – гост-лектор по програмата на комисия „Фулбрайт“

Доктор Бенджамин Кастър e гост-лектор в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, който през учебната 2021 – 2022 г. преподава дисциплината Английски език в специалност Начална училищна педагогика и чужд език. Той е специалист по Масови...

повече информация

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Уважаеми колеги, скъпи приятели, Нека Коледните и Новогодишни празници Ви дадат възможност да се обърнете към близките и себе си, да преоткриете красотата на малките неща и да се заредите с оптимизъм и амбиции за нови постижения! Бъдете здрави, обичани и силни!...

повече информация

СРЕЩА-РАЗГОВОР НА ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Клубът по психология към Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира среща-разговор на тема: ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ Срещата, която ще се проведе синхронно в електронна среда от...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg