Новини

Педагогически факултет

Нов график на клуба по народни танци

Уважаеми студенти и колеги, Поради големия интерес и различното ниво на умения на всички, които участваха на първата среща на клуба за народни танци, предлагаме нов график на занятията.  Запазваме ден вторник за ежеседмична среща на участниците в клуба, но различни...

повече информация

Активен Годишник на сайта на Педагогическия факултет

Уважаеми колеги, Том I на Годишника на Педагогическия факултет, който се издаде на хартиен носител през 2022 година, вече е публикуван и в електронен вариант на сайта на Педагогическия факултет и е в самостоятелна рубрика. Там може да се запознаете с  част от научните...

повече информация

Клуб по народни танци

Уважаеми студенти и колеги на Педагогическия факултет, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в резултат на инициатива на студентския съвет на факултета и подкрепата на деканското ръководство скоро ще стартира и клуб по народни танци. Клубът  е адресиран към всички...

повече информация

Резултати от конкурс: Студент на годината 2022 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

На 11.01.2023 г. стартира набирането на документи за конкурса Студент на годината 2022 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, иницииран от Деканското ръководство на факултета. След подробен преглед на документите на всички...

повече информация

Среща разговор на тема: За менторството и психологията

На 23.02.23г. „Клуб по психология“ към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски организира среща-разговор За менторството и психологията с гост д-р Ивана Вълчинова. На срещата ще се разгледа менторството като психологически подход и ползите от него, както в...

повече информация

Награда „Питагор“

Уважаеми колеги, За поредна година Министерството на образованието и науката организира Награди за принос в науката „Питагор“, с които да отличи българските учени и научни колективи за съществен принос в развитието на науката.Тази година  наградите ще бъдат връчвани в...

повече информация

Подаване на заявление за разработване на дипломна работа

Уважаеми студенти, Всички желаещи да разработват дипломни работи е необходимо да подадат заявление до Декана на Педагогическия факултет в срок до 10.03.2023 г.В заявлението, трябва да е уточнена темата на научното изследване и то да е подписано от студента, научния...

повече информация

СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ПОДГОТВЯЩИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ДВАНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ

Уважаеми студенти, Деканското ръководство има удоволствието да Ви покани на двучасов семинар на тема „Жанрът научна статия“ с лектор доц. д-р Хилда Терлемезян. Събитието ще се проведе в 122 ауд. на Нова сграда на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ от 16.30...

повече информация

ДВАНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ

Уважаеми студенти и докторанти, Деканското ръководството на Педагогическия факултет Ви кани, да участвате в ДВАНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ, който ще се проведе на 12 май 2023 г. Във форума може да се участва с научни съобщения, музикални и артистични изяви,...

повече информация

ГОДИШНИК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТОМ II

Уважаеми преподаватели, През настоящата 2023 година предстои издаването на том II на Годишника на Педагогическия факултет, в който ще се публикуват най-значимите научни достижения на академичната колегия на Педагогическия факултет. Публикациите ще бъдат издадени на...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg