Новини

Педагогически факултет

ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ 2021

Уважаеми студенти, Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната администрация. По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3300 стажа....

повече информация

Покана за международна научно-практическа конференция в Казахстан

Уважаеми колеги,          Университетът Туран-Астана в Казахстан отправя към преподавателите и младите учени в Педагогическия факултет покана за онлайн участие в международна научно-практическа конференция, озаглавена „Психологически и педагогически проблеми на...

повече информация

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ ЗА 2021–2022 Г.

Уважаеми студенти,На 14 април 2021 г.  от 11.00 ч до 12.00 часа ще се проведе информационна среща, свързана със стартиралата процедура за Еразъм мобилности за студенти с цел обучение и практики за 2021/2022 година.Ще се дискутират условията за участие и процедурата за...

повече информация

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет през академичната 2021/2022 г.

Уважаеми студенти, Стартира се процедурата за Еразъм мобилности за студенти с цел обучение и практики за 2021/2022 г. Условията за участие и процедурата за кандидатстване можете да прочетете тук.... I. Условия за участие: За обявените места могат да кандидатстват...

повече информация

ГРАФИК ЗА ПРИСЪСТВЕНА РАБОТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г.

длъжност име ден Кабинет, телефон Секретар на Педагогическия факултет – Стойка Спасова вторник каб. 218, тел. 701 Административен секретар на катедра Педагогика и управление на образованието Амалия Урумова вторник Каб.215, тел.713 Административен секретар на катедри...

повече информация

Прием на документи по проект на МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”.

  Съобщение относно проект „Студентски практики“ – фаза 2” За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от Педагогическия факултет, включени в Регистъра на действащите и прекъснали студенти...

повече информация

Резултати от проведено тайно гласуване на Общо събрание на Педагогическия факултет

Уважаеми колеги, членове на Общото събрание на Педагогическия факултет, комисията отчете  резултатите от избора на представители за Общо събрание на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" от квотата за Педагогически факултет  на нехабилитираните преподаватели....

повече информация

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: “ПЕДАГОГИКА ЗА ЩАСТЛИВИ ДЕЦА”

Л Е К ТО Р И У М Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis ОБЯВЯВА  ЛЕКЦИЯ №3 от интердисциплинарния лекториум: ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО. На 25 март от 15:00 ч. доц. д-р Елена Събева от...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg