Изберете страница

Катедра Естетическо възпитание

Педагогически факултет

Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов

Ръководител катедра

Кабинет: стая 103

Телефон: 032/261-807

Email: bdamianov@uni-plovdiv.bg, biser.damyanov@pfpu.bg

Проф. д-р Александър Любенов Илиев

гост – преподавател

Кабинет: Уч.театър Ректорат

Телефон:

Email: alexander.iliev@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова

Научен секретар по качество на обучението

Кабинет: стая 517

Телефон: 032/261-803

Email: dmarkova@uni-plovdiv.bg, daniela.markova@pfpu.bg

Доц. д-р Методий Иванов Ангелов

Научен секретар по акредитация

Кабинет: стая 103

Телефон: 032/261-807

Email: metodiyangelov@uni-plovdiv.bg, metodiy.angelov@pfpu.bg

Доц. Леонард Моис Капон

гост – преподавател

Кабинет: Уч.театър Ректорат

Телефон:

Email: l_kapon@uni-plovdiv.bg, leo.kapon@pfpu.bg

Гл. ас. д-р Зоя Неделчева Капон


Кабинет
: Учебен театър, Ректорат

Телефон:

Email: zoyakapon@uni-plovdiv.bg, zoya.kapon@pfpu.bg

Ас. Ивана Колева Петкова


Кабинет
: стая 119

Телефон: 032/261-706

Email: ivana.koleva@uni-plovdiv.bg, ivana.koleva@pfpu.bg

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg