Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

Проф. д-р Веселин Иванов Койчев

Кабинет: стая 509

Телефон: 032/261-735

Email: veselinkoychev@uni-plovdiv.bg, veselin.koychev@pfpu.bg

Веселин Койчев е български джаз музикант. Дейността му е свързана с популяризирането на джазовата музика в страната и с развитието на академичното джаз обучение. Той има активен принос в създаването на българската етно-джаз музика и активно участва в процеса на оформянето на нейния облик. През 1985 създава групата „Джаз линия”, (с Дочо Панов, Радул Начков, Теодосий Спасов и Ялдъз Ибрахимова), която е първият популяризатор на тази музика. От 1987 до 1995 г. е артистичен директор на Международния младежки джаз фестивал в гр. Пловдив. През 1988 г. създава „Бенд 19”, а през 1990 г. дамската вокална група „Компакт Войсес”. От 1991 г. е лидер на емблематичната за Пловдив джазова формация „Бели, зелени и червени”. През 1992 г. основава „Нов Музикален Център” и звукозаписно студио. В своята изпълнителска дейност свири със знакови български и чужди музиканти. Изнася концерти в Англия, Франция, Италия, Русия, Украйна, Гърция, Кипър, Сърбия, Унгария. От 2007 г. преподава в АМТИИ в гр. Пловдив, а от 2008 г. в ПУ „П. Хилендарски”. Пише музика за симфоничен оркестър. Също композира музика за над 40 театрални спектакъла. През 2008 г. е създава оркестрациите за проекта “Бохемска Рапсодия” по музика на Куийн, за солисти, рок група, хор и симфоничен оркестър за Оперния фестивал „Вердиеви вечери“ в Пловдив. Името на доц. д-р Веселин Койчев фигурира в:

 • Рупчев, Й. – „Изборът на Рупи“, ИГ „Селена“, София, 1999;
 • Гаджев, В. – „Джазът в България, българите в джаза“, „Изток запад“, София, 2010;
 • Гаджев, В. – „Когато западът среща изтока“, „Изток запад“, София, 2012;
 • Девлетян, Й. – „Без Плейбек“, „Жанет 45“, Пловдив, 2018;
 • Димитров, Д. – „Личностна инцеклопедия Изявени пловдивчани“, „ВУАР“, Пловдив, 2018;

Прочети още

Дисертации

 • Дисертационен труд на тема “Взаимодействие между джаз и фолклор”, за присъждане  на образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство, АМТИИ, 2016 г.

Статии

 • Койчев, В. Акордови символи в джаз и поп музиката, ISSN 1313-6526 (Print), ISSN 2738-7712 (Online), Годишник, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив, 2021 г.
 • Рецензия „Отвъд блуса“ „Музикална работилница по китара“ с доц. д-р Цветан Недялков, НМА „Панчо Владигеров”, катедра „Джаз и поп изкуство” – в рамките на международния китарен фестивал гр. Плевен 2017 г. публикувана в специализирания сайт „Галерия на думите”, 18.11.2018, Издателско ателие Аб, ISSN 2534-8973 http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2018/06/Retsenziya-za-muzikalna-rabotilnitsa-po-kitara-red.pdf
 • Койчев, В. Акорди и скали в импровизацията. Пловдив: АМТИИ, 2013. Годишник ISBN 1313-6526 (с. 32-40)
 • Койчев, В. За някои аспекти на джазовата хармония. Научни трудове на съюза на учените – Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XVI, ISBN 1313-6526 (с. 332-337) Дом на учените, Пловдив: 2014.
 • Койчев, В. Мелодичната минорна скала в джазовата музика. ISSN 1313-6526, Пловдив: Годишник, АМТИИ, 2015.

Доклади

Университетски научен семинар „Заедно можем повече“, 12-14.06.2015 г., Банско

Прочети още

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg