Изберете страница

Катедра Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

Доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева

Ръководител на катедра / Заместник-декан по акредитация

Кабинет: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: ekaterinacherneva@uni-plovdiv.bg, ekaterina.cherneva@pfpu.bg

Доц. д-р Симо Петров Иванов

гост – преподавател

Кабинет: стая 315

Телефон: 032/261-719

Email: sivanov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Теодора Живкова Бахчеванова

Научен секретар по международно сътрудничество и работа със студенти и докторанти

Кабинет: стая 314

Телефон: 032/261-718

Email: bahchevanova.t@uni-plovdiv.bg, teddy.bahchevanova@pfpu.bg

Ас. д-р Надя Делчева Делчева


Кабинет
: стая 314

Телефон: 032/261-718

Emailndelcheva@uni-plovdiv.bg

Ас. Кети Агоп Ангелова


Кабинет
: стая 314

Телефон032/261-718

Emailketi_angelova@uni-plovdiv.bg