Изберете страница

Вътрешен одит на катедра „Предучилищна педагогика“

На 22.02.2023 г. бе извършен вътрешен одит на катедра ПУП към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Целта на вътрешния одит бе да осъществи проверка на процесите по осигуряване и поддържане на качеството на образователната дейност в Педагогическия...