ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

Уважаеми колеги, уважаеми приятели, В тези така нездрави и тревожни времена се обръщам към Вас единствено с цел да изразя човешката си благодарност и загриженост към всички Ви! Благодарността ми е провокирана от огромната крачка, която направихте, и то само за две...

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ – АКТУАЛНИ РЕШЕНИЯ

Уважаеми студенти и докторанти, уважаеми преподаватели, Във връзка с наложеното извънредно положение и невъзможността да предвидим момента на възстановяването на нормалния учебен и работен процес, предлагаме следните уточнения, свързани с предстоящия ДЕВЕТИ СТУДЕНТСКИ...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Благодаря Ви за участието и проявената активност по време на обучението, свързано с платформата за дистанционно обучение Google Meet, която е част от облачна платформа G Suite for Education. Участниците, преминали успешно това обучение са 82...

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Уважаеми студенти на Педагогическия факултет, Обръщаме се към Вас първо с надеждата, че в тези болни и непредвидими времена всички Вие и Вашите близки сте здрави. Въведеното извънредно положение с цел ограничаване опасността от разпространение на коронавирус – COVID...

Новини, свързани с промоцията на випуск 2019

Уважаеми абсолвенти,     Във връзка с въведеното извънредно положение и с цел ограничаване опасността от разпространение на коронавирус – COVID 19, Факултетният съвет на Педагогическия факултет на Пловдивския университет взе решение тържественото връчване на дипломи...