СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Във връзка с епидемиологичната обстановка се прекратява приема на договори на студенти за практическо обучение по проект  BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“.  Подновяването на приемането на договори за Студентски практики ще бъде оповестено...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Уважаеми колеги, Във връзка със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 на Министъра на здравеопазването и Заповед № Р 33-5315 от 20.102021 г. се преустановява присъствения учебен процес във висшите училища. Обучението в Педагогическия факултет при ПУ Паисий Хилендарски“ ще...

Онлайн обучителни сесии за новия Web of Science

Представителството на  Web of Science организира Zoom обучителни сесии на 21 и 27 октомври от 10:30 до 11:30 часа и от 14:30 до 15:30часа, поканите за които са както следва: Тема: Обучение – работа с новия Web of Science Дата/час: Oct 21, 2021 10:30 AM SofiaЛинк...

ТРАДИЦИОННАТА ЕЖЕГОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ“

Уважаеми колеги, Тук можете да се запознаете с програмата на интердисциплинарна научна конференция „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ“ на Педагогическия факултет, която ще се проведе на 29.10.2021 г. синхронно в електронна среда от разстояние. Началото на събитието е...

Кариерна възможност за действащи и бъдещи начални учители

Уважаеми студенти на Педагогическия факултет, Ако в момента се обучавате в специалност за начални учители или вече сте придобили тази квалификация и търсите реализация, специалистите и учителите на организация „Заедно в час“ ще Ви представят програмата Нов път в...

КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2021/2022

Необходими документи за записване „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”- СПЕЦИАЛИСТИ „АЛТЕРНАТИВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” „КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ –...