Прием на документи по проект на МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”.

  Съобщение относно проект „Студентски практики“ – фаза 2” Стартира приемът на документи по проект на МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”. За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват...

ЗАПОВЕД № P33-558 ОТ 12.02.2021 г. НА РЕКТОРА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Уважаеми колеги – преподаватели, служители и студенти на Педагогическия факултет при Пловдивския университет, Предоставям на Вашето внимание Заповед №P33-558 от 12.02.2021 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с която да запознаете. Проф. д-р Владимира...

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Пандемичната обстановка, както и  Заповед N 33 – 319 от 29.01.2021 г. на Ректора на Пловдивския университет, ограничават присъствената работа на преподавателския и административен персонал. Това позволява студентите, желаещи да разработват дипломни работи да изтеглят...

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2020 – 2021Г.

Уважаеми колеги – преподаватели и студенти, Организацията на учебния процес през летния семестър на академичната 2020 – 2021 г. в Педагогическия факултет ще бъде съобразена с последната ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ на...