ДА ПОЧИСТИМ НОВА СГРАДА!

Уважаеми студенти, колеги и приятели на Пловдивския университет, Студентският съвет към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ инициира почистване на външните площи около Нова сграда на Пловдивския университет. За всички желаещи да се включат в...

Ателие „СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ“

Специалност “Актьорство за драматичен театър” стартира лаборатория на зрелището – Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”. Ателието ще бъде водено от доц. д-р Валерий Пърликов, преподавател в Педагогически факултет на Пловдивския университет,...

Нов график на клуба по народни танци

Уважаеми студенти и колеги, Поради големия интерес и различното ниво на умения на всички, които участваха на първата среща на клуба за народни танци, предлагаме нов график на занятията.  Запазваме ден вторник за ежеседмична среща на участниците в клуба, но различни...

Активен Годишник на сайта на Педагогическия факултет

Уважаеми колеги, Том I на Годишника на Педагогическия факултет, който се издаде на хартиен носител през 2022 година, вече е публикуван и в електронен вариант на сайта на Педагогическия факултет и е в самостоятелна рубрика. Там може да се запознаете с  част от научните...