Изберете страница

Заключителен семинар за стипендиантите на комисия Фулбрайт

Заключителният годишен семинар за американски стипендианти на Комисия Фулбрайт се проведе на 10 и 11 юни, 2022 г. в град Бургас. В него взеха участие над 100 души – Фулбрайтови лектори, изследователи и помощник-учители по английски език, работили в страната през...

Работна среща на катедра Педагогика и управление на образованието с преподаватели от частния технологичен институт във Велоре, Индия

На 22.05.2022 г. в малката заседателна зала на Педагогическия факултет се проведе работна среща между представители от катедра Педагогика и управление на образованието, проф. д-р Владимира Ангелова – декан на Педагогическия факултет и преподаватели от технологичния...

ОФИЦИАЛНО НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ КОНКУРСИТЕ ЗА ЛОГО НА СТУДЕНТСКИЯ „КЛУБ ПО ПЕДАГОГИКА“ И ЛОГО НА СТУДЕНТСКИЯ „КЛУБ ПО ПСИХОЛОГИЯ“

На 13 май 2022 година от 11.00 часа в обновеното фоайе на втория етаж на Педагогическия факултет се състоя официалното награждаване на участниците в конкурсите за лого на „Клуб по психология“ и за лого на „Клуб по педагогика“. Награждаването, както и връчването на...

ЕДИНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ

На 13 май 2022 г. се състоя ЕДИНАДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ на Педагогическия факултет, който се проведе на синхронно в електронна среда от разстояние. Форумът, който се организира ежегодно от деканското ръководство, осигурява широко поле за...

„ПРЕОДОЛЕНИТЕ НЕРАВЕНСТВА“ – ВТОРА ЛЕКЦИЯ ОТ НОВИЯ ЛЕКТОРИУМ НА ACADEMIA IUVENTUTIS С ВОДЕЩ ЛЕКТОР ПРОФ. Д.ПС.Н. МАЙЯНА МИТЕВСКА

На 28.04.2022 г. от 14.00 часа по инициатива на Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти се проведе лекция с проф. д.пс.н. Майяна Митевска на тема „ПРЕОДОЛЕНИТЕ НЕРАВЕНСТВА“. Лекторът Майяна Митевска е професор по психология в...

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На 19.04.2022 г от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Нова сграда на Пловдивския университет се проведе поредния обществен консултативен съвет. Основните цели на работното заседание бяха да се разгледат  учебните планове на бакалавърските и магистърските...