Обучение на тема „Академична комуникация: реална, виртуална, публична. Нови практики и предизвикателства“

Деканското ръководство на Педагогическия факултет организира четири модулно обучение на тема „Академична комуникация: реална, виртуална, публична. Нови практики и предизвикателства“ с лектор проф. дн Иванка Мавродиева, преподавател от Софийския университет „Св....

Обучителен семинар за студенти на тема „Жанрът научна статия“

За първа година деканското ръководство на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ организира двучасов семинар на тема „Жанрът научна статия“ с лектор доц. д-р Хилда Терлемезян.Събитието се проведе в 122 ауд. на Нова сграда на Пловдивски университет „Паисий...

Първа среща с новозачислените докторанти на Педагогическия факултет

На 21.02.2023 г. Деканското ръководство на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ посрещна новозачислените докторанти на опознавателна среща в Нова сграда на университета. Целта на първата среща бе да ориентира докторантите в структурата на факултета,...

Студент на годината 2022 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

На 11.01.2023 г. стартира набирането на документи за конкурса Студент на годината 2022 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, иницииран от Деканското ръководство на факултета.   След подробен преглед на документите на всички...

Бал на спортиста за 2022 година на ПУ “ Паисий Хилендарски “

На 19.12.2022 година се проведе бал на спортиста, организиран от катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“. В официалната част на вечерта проф. д-р Владимира Ангелова, декана на Педагогическия факултет и проф. д.п.н. Веселин Маргаритов,...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

На 15 декември в Нова сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски се проведе информационна среща на студентите от специалностите „Социални дейности“, “Специална педагогика“ и „Социална педагогика“ на Педагогическия факултет с г-н Георги Титюков –...