Изберете страница

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ДИЗАЙН И ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ С CANVA

На 25.09 и 26.09.2023 г. Педагогическият факултет организира обучение на тема: „Дизайн и образователни ресурси с CANVA“.Обучаемите опознаха нов онлайн инструмент за графичен дизайн, който позволява създаването на изображения, видеоклипове, брошури, презентации,...

Участие на преподаватели и студенти от специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ по програмата ERASMUS+ BIP в Нюрнберг, Германия

В периода 10-14.7.2023г. по програмата ERASMUS+ BIP взеха участие четирима представители на Катедра „Естетическо възпитание“ към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“: двама преподаватели – проф. д-р Даниела Маркова и гл. ас. д-р Надежда Ангелова,...

Новото в новите критерии на НАОА

На 03.07.2023 г. Деканското ръководство на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ организира обучение на тема: „Новото в новите критерии на НАОА“ свързано със съдържанието и тълкуването на новите критерии за програмна акредитация на ПН/СРП в съответствие с...

Докторантски семинар 16 – 17 юни 2023 година

Докторантският семинар се организира ежегодно от Докторантското училище и Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова в изпълнение на Рамковия учебен план. Проведеното обучение на 16 новозачислени докторанти по дисциплините е предвидено в...

Еразъм+ Мобилност с цел преподаване в Полша

Преподавателски колектив от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в състав: гл. ас. д-р Христина Григорова, ас. д-р Гергана Манева, ас. д-р Мария Величкова и ас. Антония Добрева, посетиха Университета по природни и хуманитарни науки в Шедълце, Полша.В...

ДВАНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ в Педагогическия факултет НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

На 12 май 2023 г. се проведе ДВАНАДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Форумът се организира ежегодно от Деканското ръководство и предоставя възможност за научноизследователски и художественотворчески изяви на...