Изберете страница

ОФИЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2023 БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На 19.04.2024 г. Деканското ръководство на Педагогическия факултет, неговите преподаватели и администрация тържествено изпратиха своите възпитаници, завършили една от степените на висше образование през академичната 2022-2023 г.Церемонията се проведе в новата Спортна...

Реализирана преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ в Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция

В периода от 15 до 19 април преподаватели и студенти от катедра „Социални дейности“ на Педагогически факултет, осъществиха мобилност по програма „Еразъм+“ в Тракийски университет „Демокрит“, Комотини, Гърция.Мобилността бе осъществена по направление на Смесена...

Обучение на тема: „Изкуствен интелект в образованието“

В периода 17-18 април, 2024 г. деканското ръководство на Педагогическия факултет предложи на своите преподаватели обучение на тема „Изкуствен интелект в образованието“. Семинарът осигури насоки как с помощта на изкуствения интелект: да се анализира и оценява учебно...

Семинар за студенти, посветен на темата за жанра „Научна статия“

На 06.03.2024 г. Деканското ръководство на Педагогическия факултет предостави възможност на своите студенти и докторанти да се включат в семинар, посветен на подготовката им за участие в Тринадесетия студентски научен форум, който тази година ще се проведе на 17-ти...

Студент на годината 2023 г. на Педагогическия факултет

За трета поредна година Деканското ръководство на Педагогическия факултет инициира конкурса Студент на годината. Наградата цели да открои отлични студенти както по посока на академичното им представяне, така и по отношение на активности в Пловдивския университет...

Среща на Деканското ръководство с новозачислените докторанти на Педагогическия факултет

На 06.03.2024 г. Деканското ръководство прие новозачислените докторанти на Педагогическия факултет на първа среща, целяща ориентиране на докторантите в структурата на факултета, неговото ръководство и предстоящите им ангажименти. Всички докторанти на факултета имат...