ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“

Уважаеми колеги, На 29 октомври 2021 г. се проведе традиционната ежегодна интердисциплинарна научна конференция на Педагогическия факултет, на тема „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. За втори път научният форум се провежда синхронно в електрона среда от разстояние....

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Във връзка с обявената селекционна процедура по програма Еразъм+, на 7.10.2021 г. се проведе информационна среща със студентите от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарска“. Срещата се превърна в информационно събитие, даващо възможност на студентите и...

Научна конференция „Самота срещу независимост през целия живот: перспективи и прозрения от България и Русия“

С хибридна научна конференция приключи ръководеният от доцент д-р Пламен Цоков международен проект „Самота срещу независимост през целия живот: перспективи и прозрения от България и Русия“. Ръководител на руския изследователски екип е професор дпсн Олга Стрижицкая,...

Студенти от Педагогическия факултет представиха изложба в Националния музей „Васил Левски“, град Карлово

На 18.07.2021 г. в Националния музей „Васил Левски“ в град Карлово беше представена изложбата „По кодекса на словото на Левски“. Изложбата беше част от програмата на тържественото честване по повод 184 години от рождението на Васил Левски и е дело на Александра...

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР 04 – 06 ЮНИ 2021

За втори път в историята на докторантското училище на Педагогическия факултет обучението по трите задължителни дисциплини за всички наши докторанти се проведе синхронно в електронна среда от разстояние. Ръководството на Педагогическия факултет, както и утвърдените...

ДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ

Десетият студентски научен форум на Педагогическия факултет се проведе на 14 май 2021 г. синхронно в електронна среда от разстояние. Форумът се превърна в ежегодно събитие, даващо поле за научноизследователски и художественотворчески изяви на студенти и докторанти от...