„КОГАТО ГРАДЪТ НЕ ЗАСПИВА“ – ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ПРОФ. Д.ИЗК.Н. БИСЕР ДАМЯНОВ

На 13 октомври 2020 г., в град Пловдив, галерия „Възраждане“, проф. д.изк.н. Бисер Дамянов откри своята самостоятелна изложба живопис със заглавие „КОГАТО ГРАДЪТ НЕ ЗАСПИВА“. Изложбата продължава три седмици – до 2 ноември 2020 г. Повече за изложбата вижте тук. Видео...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДЕКАНА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИРА АНГЕЛОВА, ПО СЛУЧАЙ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми студенти, уважаеми колеги-преподаватели, уважаеми приятели от администрацията, За мен като Декан на Педагогическия факултет е изключителна привилегия и радост да Ви посрещна с добре дошли на прага на новия академичен календар.Радостта естествено произтича от...

ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИ, ТРЕНЬОРИ И РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

На 16 септември 2020 година в хотел „Империал“, гр. Пловдив се проведе събитие за разпространение на резултатите по проект „Спорт за всички“ – ST4ALL, 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. Координатор на проекта и домакин на...

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 02 септември 2020 година в хотел „Империал“, гр. Пловдив се проведе събитие за разпространение на резултатите по проект „Посланици на приобщаващото обучение“, 2018-1-BG01-KA201-047854, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, мярка Стратегически партньорства за...

Докторантски семинар 19 – 20 юни, 2020

За първи път в историята на докторантското училище на Педагогическия факултет обучението по трите задължителни дисциплини за всички наши докторанти се проведе в онлайн режим. Това бе продиктувано от въведените противоепидемични мерки, както и от здравия разум. Въпреки...

АКТЬОРСКИ КЛАС 2016 – 2020

Завърши още един актьорски клас в педагогическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Дипломирани са 14 актьора във випуск 2016-2020 с художествен ръководител проф. д-р Александър Илиев. Системата на обучение е заимствана от...