Информационни срещи за студентските мобилности по програма „Eразъм +“ за 2019-2020г.

15. 10. 2019г. от 13.30ч. в 122 каб. (Нова сграда). 17. 10. 2019г. от 13.30ч. в 112 каб. (Нова сграда). 21. 10. 2019г. от 13.00ч. в 112 каб. (Нова сграда). 24. 10. 2019г. от 10.00ч. в 112 каб. (Нова сграда).   За повече информация се обърнете към факултетния...

КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2019/2020

Необходими документи за записване „КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ „КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“ „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ 5 сем....

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА „ДИАГНОСТИКА НА БЪРНАУТ СИНДРОМ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ХРОНИЧНИЯ СТРЕС“    ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Одобрил: доц.д-р Юрий...

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕКЪТ И ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО“

Педагогически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ организира за колегите от факултета научна конференция: „ЧОВЕКЪТ И ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО“   Срокът за приемане на научните разработки е до 01. 09. 2019 година. Конференцията ще се проведе през...

Международна конференция „Създаване на по-добро качество на живот за деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания“.

От 17 до 19 юни 2019 г. в Парк-хотел Санкт Петербург в Пловдив ще се проведе Международна конференция „Създаване на по-добро качество на живот за деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания“. Повече информация за конференцията и чуждестранните участници...