Изберете страница

Изпитни сесии

Педагогически факултет

Редовна изпитна сесия

График редовна изпитна сесия - задочно обучение - зимен семестър

График редовна изпитна сесия - задочно обучение - летен семестър

Поправителна и ликвидационна изпитна сесия

График - Поправителна и ликвидационна сесия – ОКС „Бакалавър“ - задочно обучение

График - Извънредна поправителна и ликвидационна сесия за 4-ти курс – ОКС „Бакалавър“ - задочно обучение

График държавни изпити

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ – ЗИМНА СЕСИЯ