Изберете страница

Изпитни сесии

Педагогически факултет

Редовна изпитна сесия

График редовна изпитна сесия - редовно обучение - летен семестър

Актьорство за драматичен театър

Предучилищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Социални дейности

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Музика

Предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Графичен дизайн

Поправителна и ликвидационна изпитна сесия

График - Поправителна и ликвидационна сесия – ОКС „Бакалавър“ - задочно обучение

График - Извънредна поправителна и ликвидационна сесия за 4-ти курс – ОКС „Бакалавър“ - задочно обучение

График държавни изпити

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ – ЗИМНА СЕСИЯ

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ – ЛЯТНА СЕСИЯ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ И КУРСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Разпределението на студентите по факултетни номера ще се добави допълнително.

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Уважаеми студенти,
Информацията, свързана с датите на предстоящите държавните изпити през септември – поправителна сесия и планираните зали, може да намерите на следните два активни линка: