Изберете страница

Клуб по психология

Педагогически факултет

Психотелесна терапия с Мадлен Алгафари

На 03.05.2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и ментора на клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска се проведе...

повече информация

Участие на студенти от специалност Психология в научна конференция

По инициатива на факултетния студентски съвет и клуба по психология Педагогическият факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира участието на делегация от 19 студенти по психология в Международна научна конференция по повод 30 години специалност...

повече информация

СРЕЩА-РАЗГОВОР С ЕКАТЕРИНА ВИТКОВА НА ТЕМА: „БАЛИНТОВИЯT ПОДХОД“

На 18.04.2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с Екатерина Виткова на тема: „Балинтовият подход“. Лекцията се проведе присъствено поради смисъла на подхода и...

повече информация

Среща-разговор с проф. д-р Силвия Цветкова на тема: „Предизвикателства пред психолога в клинична среда“

На 29.03.2023 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с проф. д-р Силвия Цветкова, клиничен психолог и транзакционен терапевт на тема „Предизвикателства пред психолога в клинична среда“. Лекцията...

повече информация

Среща-разговор на тема: За менторството и психологията

На 23.02.23 г. „Клуб по психология“ към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски проведе присъствена среща-разговор За менторството и психологията с гост д-р Ивана Вълчинова. На срещата се разгледа менторството като психологически подход и ползите от него,...

повече информация

Среща-разговор на тема: „Ефикасно управление на времето“

На 12.01.2023 г. от 11.00 часа Педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология бе домакин на среща-разговор с д-р Цветелина Панчелиева на тема: Ефикасно управление на времето“. На срещата, която се състоя...

повече информация

Среща-разговор на тема „Криминалната психология – история, специфика, реализация“ с гост криминалният психолог Тодор Тодоров

На 13.12.2022 г. от 11.00 часа Педагогическият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициативата на Клуба на психолога бе домакин на среща-разговор с Тодор Тодоров на тема „Криминалната психология – история, специфика, реализация“. Първа аула на...

повече информация

Обсъждане на професиите на бъдещето през призмата на психологията и програмирането

На 08.11.2022 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с д-р Паулина Цветкова на тема „Психология и програмиране – професии на бъдещето“. Паулина Цветкова е доктор по психология от Пловдивски...

повече информация

СРЕЩА-РАЗГОВОР НА ТЕМА „ПСИХОЛОГИЯ В КИНОТО – АВТОР, ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЗРИТЕЛ“

На 18.10.2022 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе първата за новата учебна година среща-разговор с д-р Красимир Стоичков на тема „Психология в киното - автор, произведение, зрител“. След завършването на...

повече информация

Дискусионен форум на тема “Новото нормално – влиянието на пандемията върху практическите аспекти на психологията“.

На 30 май 2022 г. Клубът по психология към Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” организира дискусионен форум на тема “Новото нормално - влиянието на пандемията върху практическите аспекти на психологията“. Събитието се проведе на живо в 122 аудитория и...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg