Изберете страница

Клуб по психология

Педагогически факултет

Вътрешна картина на болестта. Как психично се преработва боледуването? Ключови фрази при работа с асистивни роботи

На 15.02.2024 г. се проведе първата от поредицата среща-разговори по Конкурс за разрешаване на казус, свързан ролята на асистивните роботи в живота на хората. Срещата беше по проект Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост...

повече информация

Медиация и ко-медиация

На 10.01.2024 г. (сряда) се проведе първата среща-разговор за новата година, организирана от Клуба по психология. Специален гост-лектор беше адвокат Станимира Чюбатарова-Николова, която вълнуващо представи ролята на медиацията в България.Събитието откриха проф....

повече информация

“На посещение в БАН и Института по роботика

На 6.12.2024 г. в Българска академия на науките, Институт по роботика се състоя среща по презентация на психологически Център за иновативни интегративни модели на обучение със социално-асистивни роботи „Създаване и развитие на Център за иновативни интегративни модели...

повече информация

Mind the Mind – Обучението по психопатология

На 25 и 26. 11 (събота и неделя) се проведе първият тренинг за нашите доброволци от гр. Пловдив – обучение по психопатология, с водещ Светослав Атмаджов. По време на двудневното обучение успяхме да изградим клиничната рамка на психичните разстройства и заболявания,...

повече информация

Соник Старт

След получената официална покана за участие в отпразнуването на рождения ден на Соник Старт, Клубът по Психология ефективно разпространи информацията до всички факултети, привличайки доброволци от различни области на знание. Студенти от разнообразни специалности като:...

повече информация

Среща-разговор на тема: „Какво е трафик на хора?“

На 11-ти октомври 2023 г. Клубът по психология към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ проведе разговор на тема „Какво е трафик на хора?“. Водещ на лекцията беше председателят на Клуба в ролята си на доброволец към международната неправителствена организация ...

повече информация

Отчет за дейността на клуба на психолога през академичната 2022 – 2023

През изминалата академичната година (2022/2023) Клубът по психология кипеше от активност и неспирен ентусиазъм! Ангажиментът на Клуба за насърчаване на психологическата общност беше очевиден чрез редовни срещи и сесии за свързване, където студентите имаха възможност...

повече информация

Посещение на Клуба във Варна

Под ръководството на проф. д.пс.н. Майяна Митевска в периода 29 юни - 1 юли група от студенти от Клуба по психология посети Висшето Военноморско училище и се запозна с психологическите тренажори и лаборатории там. Участва също така в XXII Международна конференция...

повече информация

Психотелесна терапия с Мадлен Алгафари

На 03.05.2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и ментора на клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска се проведе...

повече информация

Участие на студенти от специалност Психология в научна конференция

По инициатива на факултетния студентски съвет и клуба по психология Педагогическият факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира участието на делегация от 19 студенти по психология в Международна научна конференция по повод 30 години специалност...

повече информация