Изберете страница

Събития

Педагогически факултет

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ДИЗАЙН И ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ С CANVA

На 25.09 и 26.09.2023 г. Педагогическият факултет организира обучение на тема: „Дизайн и образователни ресурси с CANVA“.Обучаемите опознаха нов онлайн инструмент за графичен дизайн, който позволява създаването на изображения, видеоклипове, брошури, презентации,...

повече информация

Участие на преподаватели и студенти от специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ по програмата ERASMUS+ BIP в Нюрнберг, Германия

В периода 10-14.7.2023г. по програмата ERASMUS+ BIP взеха участие четирима представители на Катедра „Естетическо възпитание“ към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“: двама преподаватели – проф. д-р Даниела Маркова и гл. ас. д-р Надежда Ангелова,...

повече информация

Новото в новите критерии на НАОА

На 03.07.2023 г. Деканското ръководство на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ организира обучение на тема: „Новото в новите критерии на НАОА“ свързано със съдържанието и тълкуването на новите критерии за програмна акредитация на ПН/СРП в съответствие с...

повече информация

Докторантски семинар 16 – 17 юни 2023 година

Докторантският семинар се организира ежегодно от Докторантското училище и Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова в изпълнение на Рамковия учебен план. Проведеното обучение на 16 новозачислени докторанти по дисциплините е предвидено в...

повече информация

Еразъм+ Мобилност с цел преподаване в Полша

Преподавателски колектив от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в състав: гл. ас. д-р Христина Григорова, ас. д-р Гергана Манева, ас. д-р Мария Величкова и ас. Антония Добрева, посетиха Университета по природни и хуманитарни науки в Шедълце, Полша.В...

повече информация

ДВАНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ в Педагогическия факултет НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

На 12 май 2023 г. се проведе ДВАНАДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Форумът се организира ежегодно от Деканското ръководство и предоставя възможност за научноизследователски и художественотворчески изяви на...

повече информация

Мобилност по Еразъм + на преподаватели от Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” в университета Афион Кочатепе в Турция

По програма Еразъм + на гости на Afyon Kocatepe University, Турция бяха преподавателите от Педагогическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ гл. ас. д-р Александра Николова, гл. ас. д-р Елена Каменова, гл. ас. д-р Таня Вазова и гл. ас. д-р Вилислав Радев, които бяха...

повече информация

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На 20.04.2022 г. в 1.аула на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Общо събрание на Педагогически факултет. На заседанието присъстваха 100 от общо 108 членове на Педагогическия факултет. Събранието се проведе в следния дневен ред: Избор на Мандатна...

повече информация

МУЗИКАЛНИЯТ СВЯТ НА МИХАИЛ ГОЛЕМИНОВ

На 06.04.2023 се състоя интересна и емоционална среща на колегията и студентите на Педагогическия факултет с музикалното творчество на големия български композитор, пианист и диригент Михаил Големинов (1956-2022).  Неговият интересен, многолик и пъстър музикален свят...

повече информация

Внедряване на усъвършенстван вариант на система за отдалечено наблюдение на уроци в електронна среда

На 30.03.2023 г. Педагогическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ откри иновативен център за отдалечено наблюдение на уроци в електронна среда.  Електронната форма на отдалечено наблюдение е предназначена и допустима само при занятията по...

повече информация