Събития

Педагогически факултет

Докторантски семинар 19 – 20 юни, 2020

За първи път в историята на докторантското училище на Педагогическия факултет обучението по трите задължителни дисциплини за всички наши докторанти се проведе в онлайн режим. Това бе продиктувано от въведените противоепидемични мерки, както и от здравия разум. Въпреки...

повече информация

АКТЬОРСКИ КЛАС 2016 – 2020

Завърши още един актьорски клас в педагогическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Дипломирани са 14 актьора във випуск 2016-2020 с художествен ръководител проф. д-р Александър Илиев. Системата на обучение е заимствана от световноизвестния...

повече информация

Поздрав по случай първи юни – студенти от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” при Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” изпълняват онлайн художествени текстове и драматизация на приказка за деца

На първи юни студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, втори  курс, изучаващи дисциплината „Педагогическа реторика“, водена от гл. ас. д-р Маргарита Александрова, представиха част от своите творчески задачи – интерпретация в живо...

повече информация

ДЕВЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ

На 15. 05. 2020 г. се проведе  Деветият студентски научен форум в Педагогическия факултет. Макар и традиционен като събитие форумът бе нетрадиционен като формат. Извънредното положение, въведено поради опасността от разпространение на корона вирус инфекцията, наложи...

повече информация

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДИАГНОСТИКА НА БЪРНАУТ СИНДРОМ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ – СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С ХРОНИЧНИЯ СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО“

На 17-ти декември 2019г. от 11:00 в 6-та аудитория на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе научна конференция на тема „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалности – стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място“.Проучването е финансирано...

повече информация

Kонференция на тема: „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+ – Changing lives, Opening minds“

На валоризационната конференция на тема: „20 години Център за развитие на човешките ресурси - „Еразъм+ - Changing lives, Opening minds“ бе награден проект „Training of teachers an inclusive ambassadors“ с ръководител проф. д.п.н. Дора Левтерова. Наградата бе връчена...

повече информация

Kонференция на тема: „КОМПЕТЕНТНОСТНО БАЗИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКАТА НА 21 ВЕК“.

На 18.11.2019 г.  в Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, град Пловдив, се проведе конференция „КОМПЕТЕНТНОСТНО БАЗИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКАТА НА 21 ВЕК“. Форумът бе посветен на 35-годишнината на катедра „Педагогика и управление на...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg