Изберете страница

Проектна дейност

Педагогически факултет

Университетски

 1. РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ - 2021/2022 г.
  Резултатите от първия етап на проекта може да намерите тук.
  Резултатите от втория етап на проекта може да намерите тук.
 2. Психичното благополучие и развитие на силните страни през жизнения цикъл - 2021/2022 г.
  Резултатите от първия етап на проекта може да намерите тук.
  Резултатите от втория етап на проекта може да намерите тук.
 3. „Психично здраве и процъфтяване през жизнения цикъл“
 4. „Интегративност на иновативни модели на поведение за психосоциална подкрепа и качество на живот”
 5. „Развитие на ключови компетентности чрез прилагане на електронни образователни ресурси”
 6. „Приобщаваща класна стая „Играя и зная”
 7. „Интердисциплинарно обучение чрез изкуства, спорт и дигитални технологии”
 8. „Психично здраве и процъфтяване през жизнения цикъл”

Национални

 1. ДУЕкоС - BG-RRP-2.004-0001-C01
  Доклад на научна група 3.1.4.
  Национална конференция за приобщаващото образование в Пловдив
  Педагогическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” – домакин на представяне на роботчетата Photon
  Посещение на СТЕМ училище в гр. Велинград
  Обучение на тема: „Изкуствен интелект в образованието“
  Обучение на тема „Дигитални платформи за активно учене“
 2. „Създаване, разработка и функциониране на интернет базирана телевизия в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“
 3. „Създаване и развитие на психологически Център за иновативни интегративни модели на обучение със социално-асистивни роботи“
 4. „Формиране и развитие на дигитални компетенции и използване на изкуствения интелект за повишаване качеството на социалната работа (SocialITAI)“
 5. „Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите - ДУЕкоС“
 6. „Формиране на научно-практически компетентности в условията на STEM образователна среда“