Изберете страница

Проектна дейност

Педагогически факултет

Университетски

  1. РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ - 2021/2022 г.
    Резултатите от първия етап на проекта може да намерите тук.
    Резултатите от втория етап на проекта може да намерите тук.
  2. Психичното благополучие и развитие на силните страни през жизнения цикъл - 2021/2022 г.
    Резултатите от първия етап на проекта може да намерите тук.
    Резултатите от втория етап на проекта може да намерите тук.

Национални

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg