Изберете страница

Проектна дейност

Педагогически факултет

Университетски

 1. РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ - 2021/2022 г.
  Резултатите от първия етап на проекта може да намерите тук.
  Резултатите от втория етап на проекта може да намерите тук.
 2. Психичното благополучие и развитие на силните страни през жизнения цикъл - 2021/2022 г.
  Резултатите от първия етап на проекта може да намерите тук.
  Резултатите от втория етап на проекта може да намерите тук.
 3. „Психично здраве и процъфтяване през жизнения цикъл“