Изберете страница

Осигуряване на качеството и акредитация

Педагогически факултет

Система за осигуряване и оценка на качеството на Педагогически факултет

Доклади на комисията по качеството

Доклад КК до р-л катедра-препоръки 2023

Доклад КК до р-л катедра-препоръки 2022

Доклад КК до р-л катедра-препоръки 2021

Доклад КК до р-л катедра-препоръки 2020

Доклад КК до р-л катедра-препоръки 2019

Доклад КК-1.1.ТУО-ДП-2021

Доклад КК-1.1.ТУО-ОМ-2020

Доклад КК-препоръки 2019

Доклад КК-препоръки 2020

Доклад КК-препоръки 2021

Доклад КК-препоръки 2022

Доклад КК-препоръки 2023

Доклад КК-УО-2021

Отчет на КК-анкетиране 2022

Доклад изпити-за извънреден ВО 2021

Доклад анализ-рейтинг 2020

Доклад обобщение -качество ЕВ 2020

Доклад реализация студенти ПФ 2020

Доклад изпити-за извънреден ВО 2019-2020

Доклад КК-ДП 1.2. Специална п-ка 2020

Доклад КК-ДП 1.3. МОБТ 2020

Доклад КК-ДП 1.3. МОИИ 2020

Доклад КК-ДП 3.4. СПСР 2020

Доклад КК-ДП 8.3. Музикознание 2020

Комисия по качеството – процедури ВО 2019

Комисия по качеството-план-график ВО 2019

Доклад КК-ДП 1.2.ТВ и дидактика 2019

Доклад КК-ДП 1.3. МОМ 2019

Доклад КК-ДП 3.4. СПСР 2019

Доклад – изпитни процедури КК 2018

Доклад КК-ДП 3.4. СПСР 2018

Доклад КК-ДП 8.4. Психология 2018

Доклад КК-качество 2018

Доклад КК-качество-катедри 2018

Доклад КК-ДП 1.1. Упр. на обр 2017

Доклади самооценка по професионални направления

ПН 1.1. Теория и управление на образованието

1. Доклад – самооценка – магистър

2. Доклад – самооценка – доктор