Изберете страница

Осигуряване на качеството и акредитация

Педагогически факултет

Система за осигуряване и оценка на качеството на Педагогически факултет

Доклади самооценка по професионални направления

ПН 1.1. Теория и управление на образованието

1. Доклад – самооценка – магистър

2. Доклад – самооценка – доктор

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg