Изберете страница

Осигуряване на качеството и акредитация

Педагогически факултет

Система за осигуряване и оценка на качеството на Педагогически факултет

Доклади самооценка по професионални направления

ПН 1.1. Теория и управление на образованието

1. Доклад – самооценка – магистър

2. Доклад – самооценка – доктор